Uren prezioa, kostua eta balioa, 3 gauza ezberdin.

Uren prezioa, kostua eta balioa, 3 gauza ezberdin.

Uren prezioa, kostua eta balioa, 3 gauza ezberdin.

Egun, Euskal Herrian naturaltasunez hitz egin daiteke uren arteko ezberdintasunaz bai eta bere ezaugarrietaz, garai batean bezala. 2019. urtean Alzola hartzekodunen lehian murgildu zenetik 7 urte igaro dira. Bitarte honetan, uraren inguruko elkarrizketak ezagutzan oinarritzeko joera hartu du eta publikoaren atal haundi batek berea egin du ur ezberdinen inguruan iritzia emateko gaitasuna.

Altzolako iturburuan eraginik izango genuen honetan. Gure ibilbide honetan temati dihardugu gure arbasoek zuten Uraren Kultura bateratu, ikuspegia zein zabalkundeaz dohitu eta hedapenaz bermatzen.

Uraren inguruan elkarrizketa eta eztabaida sortu dugu. Publikoari informazioa eta edukia eskeini diogu, ikuspegi zientifiko, legezko nahiz praktikoak erabiliz, norbanakoa uraren inguruan mintzatuko denean erizpide eta iritzi propioa izan dezan.

Egun ezaguna da, txorrotako ura eta Ur Mineral Naturala uraren kontzeptu ezberdin bi direla.

Ikus dezagun orain ur ezberdinak kontutan hartu eta beraien arteko konparaketa prezio, kostu nahiz balioan oinarritzen dugunean erabiltzen ditugun erizpideak gardentasuna eta koherentzia bermatzen duten edo alderantziz, aldebateko joera duten.

 

Ur ezberdinen prezioak.

Prezioa aldakorra da uraren arabera. Uraren izaeraren araberakoa, bai eta erosketa edo hornikuntza lekuaren araberakoa ere, unearen eta konparatzen den ordezkagarriaren araberakoa, zuzena nahiz zeharkakoa izan. Prezioa eskariak zehazten du, eskaintzak baino, izan ere, gogoan izan beharko genuke munduan ez dagoela nahikoa ur edangarririk biztanleria osoa hornitzeko. Eta Espainian, ez dugu ezta ere, biztanleria guztia modu iraunkorrean hornitzeko nahikoa Ur Mineral Natural.

Patxi Casal en LinkdIn y el valor de las Aguas

Ur Mineral Naturalaren prezioa.

Gure herrialdean, Ur Mineral Naturalaren prezioak erlazio zuzena du produktuaren kalitatearekin. Hala ere, Ur Mineral Naturalaren prezioari zuzenen eragiten dion aldagaia, enpresak helburutzat zehaztu markaren posizionamendua izan ohi da, edo ostantzean, konpetentzia sutsua duen merkatuari egokitzeko ahaleginetan bizi duen egoera.

( Alzola Basque Water-en kasua guttienik esanguratsua da; 25 urteko bidaiaren ostean era naturalean eta merkatuko konposaketa kimiko orekatuenarekin azaleratzen den ezhoiko kalitatezko Ur Mineral Naturalaren prezioa, beste hustiapen hidriko batzuetan botilaratzen denaren nabarmen azpitik aurki daiteke saltokietan.

Duela 7 urte ez zen merkaturik izan Altzolako Urarentzat. Irudi berriarekin merkaturatu eta prezioa bere horretan mantendu izanak eragina izango zuen ziurrenik eta hartatik etengabean hazten dijoan merkatu kuota esanguratsua bermatu dio.)

Edozein kasutan, Ur Mineral Natural botila baten salmenta prezioak – bai eta merkatuan estrategikoki zehaztu barneratze-prezioaz ari garenean ere, – beharrezkoa du botilaren produkzio kostuak estaltzea enpresaren bideragarritasuna bermatuko badu. Beraz, ziurrenik, Ur Mineral Natural botila baten prezioak justifikatu behar dituela bai kostu finkoak nahiz aldakorrak, bai eta ontziratze enpresaren azpiegitura osoa, ere; makineria, soldata eta alokairuak, materialeak, analisiak, kanpo laborategien kontratazioa, kalitatearen bermea, mantenketa lanak, gune berdea, merkaturatzea, logistika eta banaketa, garraioa, marketina eta komunikazioa, ea.

Aipatu kostuen estalpenerako prezioak bermatu beharko ditu ontziratze enpresaren aldeko mozkin-margena eta baita produktua kontsumitzailearen esku jartzen duen banaketaren aldekoa ere. Guzti hau kontutan hartu beharrekoa da publikoari salmenta prezioa zehazterako garaian.

Ezjakinentzako ohar gisara, puntu berdearen esanahia hurrengoa da alegia, ontziratze enpresak Ecoembes erakundeari ordainetan ematen dion % zehatza, azken honek bermatu dezan produktua kontsumitu ostean ontziaren berziklapena burutuko dela.

Ondorio gisa aipatu daiteke, Ur Mineral Naturalaren kasuan, kostu eta prezioaren artean erlazio zuzena dagoela.

El valor de las aguas, entre ellas el agua de red

Txorrotako Uraren balioa kalkulaezina da.

El precio del agua de red.

Si existe una infraestructura complicada por su extensión y por las dificultades de gestión que plantea, esta es la infraestructura de abastecimiento de agua de potable. Esto implica que a nivel presupuestario represente también uno de los apartados más importantes. ¿Cómo se traduce el coste agregado de semejante infraestructura en el precio del agua de red?

En España, el precio medio del metro cúbico del agua de red se calcula así:

Precio medio del metro cúbico = Precio total facturado / metros cúbicos registrados

El precio total facturado es el montante total resultante de agregar el importe de las facturas que se emiten por el consumo de agua de red. Y los metros cúbicos registrados, aquellos por los que se emiten dichas facturas de consumo de agua. Nadie ha determinado hasta el momento los aspectos que contempla en precio total facturado.

Si lo pensamos por un instante, no es descabellado concluir que el precio del agua de red está muy por debajo de su coste de real de producción, abastecimiento o como se le quiera llamar. Simplemente, porque no se han contemplado en su cálculo los costes derivados de infraestructuras, su mantenimiento, costes de análisis de las aguas, las mermas de infraestructuras, el agua no registrada, etc. Este artículo de iagua reconoce esta situación y recuerda como premisa de la Directiva Marco europea de las aguas implementar estos costes en el precio total facturado.

Esto nos ayuda a concluir que en un futuro próximo el precio que pagamos por el agua de red guardará una correspondencia más estrecha con su coste real de producción y abastecimiento, lo que implica que indudablemente encarecerá su precio.

Quizás entonces, cuando las instituciones realicen comparativas de precios entre el agua potable y el Agua Mineral Natural estén más cercanas a un criterio objetivo en cuanto a lo cuantitativo, porque en cuanto a lo cualitativo hemos entendido ya que no son dos conceptos comparables.

La frase mítica de “el agua potable es infinitamente más barata que el Agua Mineral Natural es una expresión que ha dejado de tener sentido, en parte porque las propias entidades que lo afirman desconocen el coste real del litro de agua potable, luego el precio no puede reflejar este término, y además, las personas disponemos cada vez de información y criterios más contrastados.

El valor de las aguas.

La correspondencia entre coste y precio es natural aún cuando no se da en el caso del agua de red.

Disponer de agua potable en el grifo de casa tiene un valor fundamental para asegurar la higiene y por ende evitar la propagación de enfermedades y focos de infección.

El agua de red en España representa un agua ideal para el consumo de higiene a nivel macro ya que sus niveles de cloro evitan la existencia de parásitos en el agua y aseguran su efecto nocivo contra bacterias y otras formas de vida, incluso en el punto más desfavorable de la red de abastecimiento.

El valor que representa en este aspecto es incalculable.

Por otro lado, de cara al consumo de agua para ingesta, el cloro no es tan buen compañero de viaje. Como depredador químico, el cloro daña todo filtro que toca; desde las papilas gustativas a nuestra flora intestinal, pasando por nuestros riñones, nuestro organismo puede verse afectado por la ingesta masiva y/o continuada de este químico. Así que, en la medida de lo posible, recomendamos dejar reposar el agua de red entre 24 a 48 horas antes de su ingesta. Las plantas y flores son un claro indicador de la afección que puede generar el cloro en un organismo vivo.

Si entendemos que nuestro cuerpo es agua en un 70% aproximadamente, es fácil asimilar que la calidad de vida depende en gran medida de la calidad del agua. La calidad del agua por su parte depende en buen grado de que sea  microbiológicamente sana y mantenga la composición química constante, cosa que únicamente ocurre en el caso de las Aguas Minerales Naturales.

Así pues, todo indica que el Agua Mineral Natural es el agua idónea para el consumo de ingesta y la que garantiza en mayor medida la calidad de vida del ser humano. El valor que cada persona decida darle a esta conclusión es el valor que las aguas tendrán en nuestra sociedad. ¿Alguien podrá calcularlo?

Related Post

Alzola Basque Water

Agua Mineral Natural declarada de utilidad pública en 1843 que aflora en el manantial de Alzola, a 29ºC y con la composicion más equilibrada y con beneficios para tu salud