Unibertsitatea, Alzola eta personak

14 March, 2017

Unibertsitatea euskarri garrantzitsua da enpresarentzat, %70ean uraz osatu pertsonek osatzen duten euskarria.

Urak, berezkoa duen mugimendua bermatzen duen espazioaren bila jarriko bagina, zeinetan geldiuneak ekiditu eta ingurunearen berezko pizgarrien bibrazioa ematen den, litekeena da unibertsitatea ur-jauzitzat kontsideatu ahal izatea.

Lasterka dabilenaren proposamenak eskaintzen dio ahalmen zinetikoa urari, iraunkortasunetik eta bere jardueraren esentziatik aldentzen dituen meandroen menpe izan barik eta ibaiaren inertzia galdu gabe, enpresaren ibilbideari leuntasunez eta ilusioz taxua eman eta logaletik ateratzeko.

Alzola, Unibertsitaterako bidea hartu du berpizte eta eraldatze egoera hau inertziaz hornitzeko. Lau urte dira 2012aren Urtarrila geroztik, BalenzateguiSA. enpresa hartzekodunen konkurtsoan deklaratu zenetik eta BasqueWater deitura eman zitzaionetik.

Eta esango bagenu, Unibertsitateak Alzolarentzat suposaten duena eta personentzat Altzolako Urak suposatzen duena parekotasuna dutela?

Osasun erizpideak bateratuz, esatea daukagu Euskal Herriko Unibertsitateetan burutu ditugun bisitak Unibertsitatea eta enpresaren arteko integrazioa, armonia eta aurrerabidearen aurkikuntza bategiten dutela guregan.

Personen giltzurrunetan AltzolakoUrak eragiten duen estimulu bereziaren antzera, alegia, diuresis perfektua, beharrezkoa da gorputzak prozesatu hondakinak kanporatzeko, gure iraunkortasunaren mesedetan.

Bere egiteko eran tinko mantentzen den enpresak, era berean, beharrezkoa izan dezake prozedurak arindu eta egungo eszenatoki errealean bere burua kokatzea, auto-limitazioak gainditu eta perspektibarik gabeko egoeratik alderatzeko, jarduera lerroak saturatu ez daitezen, moldaketa eta berrikuntza korrontegunearen aldagai izan daitezen.

SCROLL UP